JEDNÍM TAHEM V REALITU...

Úplný servis dozorování ve všech fázích výstavby se zkušeností a s lehkostí

CO VÁM POMŮŽEME POSTAVIT?

Dopravní stavby

Nástupiště, nádraží, silnice, mosty, tunely, parkoviště, parkovací domy

Občanské stavby

Instituce, úřady, obchodní, administrativní a společenská centra, kina, domy pro seniory,sportoviště, fotbalová hřiště

Průmyslové stavby

Tovární haly, výrobní haly, sklady, autocentra

Inženýrské stavby

Mosty, lávky, různé rozvody potrubí, kanalizace

Bytové stavby

Rodinné domy, bytové domy, polyfunkční domy

Další služby

Výkon funkce koordinárota BOZP na staveništi

Vyřešíme pro vás stavbu
od začátku do konce 

Všechny projekty musí nevyhnutně začít na papíru a definicí vašich potřeb. Pojďme se tedy setkat.

OC MERCURY + Autobusové nádraží, 2007 , České Budějovice 

O SPOLEČNOSTI MAURING S.R.O.

Od svého založení v roce 1997 je společnost vedena jednatelem, který na základě svých dlouholetých znalostí, zkušeností a působení v oblasti řízení stavebních projektů vybudoval v průběhu existence na trhu silnou společnost zajišťující komplexní servis v oblasti řízení stavebních projektů, souvisejícího poradenství investorům a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytování služeb vedoucích k zajištění maximální efektivity investic klientů.

IGY OBCHODNĚ - SPOLEČENSKÉ CENTRUM I & II, České Budějovice

Máme za sebou mnoho hotové práce, přesvědčte se.

O nepřenosnosti zkušeností toho bylo již napsáno mnoho. Namísto slov pro vás bude jednodušší podívat se na projekty, které jsme v průběhu let dozorovali. 

VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY