Poslední realizované projekty:

posledni realizaceposledni realizace

Aktuálně:

20/10/2011
Přestavba a dostavba areálu ASPERA

Výkon technického dozoru investora a výkon funkce koordinátor BOZP během přípravy, realizace a dokončení přestavby a výstavby skladových a obchodních prostor pro největší obchodní organizaci s elektroinstalačním materiálem v ČR

více

referenční stavby

ZTV Mladé

Brumlovka
Název stavby ZTV Mladé
Místo Mladé, České Budějovice
Investor Mauring
Projektant AGP Nova
Zhotovitel VSB
Náklady 28 mil. Kč
Datum srpen 1998 - květen 1999

Realizace základní technické vybavenosti - infrastruktury pro budoucí výstavbu rezidenčního bydlení v lokalitě Mladé v Českých Budějovicích. Společnost byla investorem projektu, vykonávala inženýrskou činnost a také technický dozor investora.

velky obrazek

skrýt

detaily

Horkovod

Brumlovka
Název stavby Horkovod (1. a 2. etapa)
Místo České Budějovice
Investor Teplárna ČB
Projektant Eurotherm Tábor
Zhotovitel Pozemní stavby České Budějovice, spol. s r.o.
Náklady 320 mil. Kč
Datum srpen 2003 - prosinec 2006

Společnost vykonávala inženýrskou činnnost při přípravě, technický dozor investora během realizace propojení horkovodních soustav mazi sídlišti Máj, Šumava a Vltava. Soustava měří přibližně 16 km a je tedy jednou z nejrozsáhlejších horkovodních soustav CZT v Českých Budějovicích.

velky obrazek

skrýt

detaily

Instalace kotle a kogenerační jednotky na spalování biomasy - Trhové Sviny

Brumlovka
Název stavby Instalace kotle - Trhové Sviny
Místo okr. České Budějovice
Investor Město Trhové Sviny
Projektant x
Zhotovitel Schiestl
Náklady 85 mil. Kč
Datum duben 2004 - červen 2005

Společnost vykonávala technický dozor investora při instalaci kotle na spalování biomasy s kogenerační jednotkou - pro společnou výrobu tepla a elektrické energie o výkonu: •termoolejový kotel na spalování biomasy o tepelném výkonu 3,5 MWt •jednotka ORC o elektrickém výkonu 0,6 MWe •2 plynové kogenerační jednotky o celkovém elektrickém výkonu 0,044 MWe a celkovém tepelném výkonu 0,091 MWt. Instalace byla spolufinancována ze zdrojů Ministerstva životního prostředí.

velky obrazek

skrýt

detaily

Troleje sídliště Vltava - České Vrbné

Brumlovka
Název stavby Troleje sídliště Vltava - České Vrbné
Místo České Budějovice
Investor Statutární město ČB
Projektant Pragoprojekt a.s.
Zhotovitel Intem
Náklady 20 mil. Kč
Datum červenec 2007 - únor 2008

Výkon technického dozoru během realizace a dokončení posledního úseku MHD v Českých Budějovicích, který do té doby nemohl být obsluhován elektrickou trakcí. Trolejbusová doprava znamená pro město ekologickou variantu způsobu přepravy obyvatel.

velky obrazek

skrýt

detaily

ZTV Husova kolonie, kanalizace

Brumlovka
Název stavby ZTV Husova kolonie, kanalizace
Místo České Budějovice
Investor Statutární město ČB
Projektant Eko Eko
Zhotovitel Swietelsky stavební, s.r.o.
Náklady 90 mil. Kč
Datum duben 2009 - listopad 2009

Kanalizační sběrač na páteřní čtyřproudové příjezdové komunikaci do Českých Budějovic v délce 1,7 km, profil od 300 do 2000 mm.

velky obrazek

skrýt

detaily

další

skrýt

Název zakázky Termín zahájení Termín dokončení Rozpočtové náklady stavby
ZTV Máj - 1. etapa
09/98 12/02 45 mil. Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení nám. Přemysla Otakara II.
08/99 10/99 15 mil. Kč
Stavební úpravy kanalizace a VO Sokolský ostrov, České Budějovice
05/01 12/00 12 mil. Kč
Trhové Sviny - rozšíření ČOV a podchycení volných kanalizačních výústí 08/01 10/01 30 mil. Kč
ZTV Máj - 2. etapa 10/01 02/03 82 mil. Kč
Vodovodní řady IV. etapa - Jubilejní uice 09/02 10/02 25 mil. Kč
ZTV průmyslová zóna Okružní ulice v českých Budějovicích 09/02 09/03 50 mil. Kč
Tradiční trolejové vedení - Pekárenská - Nádražní 07/02 12/04 48 mil. Kč
ZTV Okružní - 2. etapa 10/03 05/03 28 mil. Kč
Vodovodní řady - VI. etapa 11/03 04/03 15 mil. Kč

MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
telefon: +420 386 353 203-4
fax: +420 386 353 219

Pobočka Praha:
Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
telefon: 420 257 314 370
fax: +420 257 314 373

Všechna práva vyhrazena. Mauring spol. s r.o.