Poslední realizované projekty:

posledni realizaceposledni realizace

Aktuálně:

20/10/2011
Přestavba a dostavba areálu ASPERA

Výkon technického dozoru investora a výkon funkce koordinátor BOZP během přípravy, realizace a dokončení přestavby a výstavby skladových a obchodních prostor pro největší obchodní organizaci s elektroinstalačním materiálem v ČR

více

Profil firmy

O společnosti Mauring s.r.o.

Od svého založení v roce 1997 je společnost vedena jednatelem, který na základě svých dlouholetých znalostí, zkušeností a působení v oblasti řízení stavebních projektů vybudoval v průběhu existence na trhu silnou společnost zajišťující komplexní servis v oblasti řízení stavebních projektů, souvisejícího poradenství investorům a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Dlouhodobým cílem společnosti je poskytování služeb vedoucích k zajištění maximální efektivity investic svých klientů.

Pro klienty zajišťujeme veškeré činnosti spojené se všemi fázemi výstavby jejich projektu:

Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, environmentální systém řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001. Tento integrovaný systém řízení je závazný pro všechny zaměstnance i externí spolupracovníky společnosti, naše dodavatele a veškeré činnosti realizované naší společností.

Všechny certifikáty jsou k dispozici v sekci "Ke stažení"

MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
telefon: +420 386 353 203-4
fax: +420 386 353 219

Pobočka Praha:
Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
telefon: 420 257 314 370
fax: +420 257 314 373

Všechna práva vyhrazena. Mauring spol. s r.o.